Belarus-Lapshin_13017

Persbericht: Protest Armeniërs tegen uitlevering journalist aan Azerbeidzjan


Den Haag , 2 februari – Op 3 februari organiseren de Armeense Organisaties in Nederland een protestbijeenkomst bij de ambassade van Wit Rusland (14.00 uur Groot Hertoginnelaan 26). Zij willen voorkomen dat Wit Rusland, dat eerder de Russisch-Israelische journalist en blogger Alexander Lapshin op verzoek van Azerbeidzjan gevangen heeft genomen, hem uitlevert aan Azerbeidzjan.

Lapshin had de republiek Nagorno Karabach bezocht en daarover geblogt. Nagorno Karabach, een van oudsher voornamelijk door Armeniers bevolkt gebied, is na een oorlog begin 90-er jaren de facto een onafhankelijke republiek, die echter de jure nog tot Azerbeidzjan behoort. Ondanks jarenlange vredesbesprekingen onder leiding van de OVSE, vlamt het conflict nog steeds fel op en laat Azerbeidzjan doorklinken dat een nieuwe oorlog de zaak moet beslissen. Het bezoeken van Nagorno Karabach ziet Azerbeidzjan als illegaal bezoek aan Azerbeidzjan.
Uitlevering van Lapshin aan Azerbeidzjan betekent voor hem een zware berechting aldaar, maar ook dat het gebrek aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, dat in Azerbeidzjan al talloze journalisten en burgers monddood heeft gemaakt, zich nu ook over andere landen uitspreidt. Het zou dus een beangstigend precedent betekenen, want vele anderen hebben eveneens Nagorno Karabach bezocht.
Wit Rusland heeft intussen het verzoek van Azerbeidzjan ingewilligd, een beroep
van Lapshin hiertegen bij de rechtbank is afgewezen; er staat nog hoger beroep open.
De Organisaties hebben ook de hulp ingeroepen van Minister van Buitenlandse Zaken Koenders. Of hij zich zal inzetten is niet bekend.