NagornoKarabach

Petitie Tweede Kamer over Nagorno-Karabach


PERSBERICHT

Den Haag, 5 april 2016 –  Heden hebben de Samenwerkende Armeense Organisaties Nederland (SAO) in het gebouw van de Tweede Kamer een petitie over  Nagorno-Karabach aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer, mevrouw A.M.C. Eijsink. Hierbij waren voorts aanwezig de leden Omtzigt van het CDA, van Roon van de PVV, Sjoerdsma van D66, Servaes van de PvdA en van Bommel van de SP, welke laatste niet lang geleden Nagorno-Karabach bezocht.

 

De Armeense delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende Armeense organisaties die deel uitmaken van de Samenwerkende Armeense Organisaties.

 

In de petitie wordt ernstige zorg geuit over de ontstane situatie en wordt het geweld van de Azerbeidjaanse kant scherp veroordeeld. Naast de militaire agressie werden daarbij ook burgers waaronder  kinderen en ouderen slachtoffer; hierbij is een foto overhandigd van de wreedheden begaan op ouderen in Talish.

 

De Kamerleden wordt gevraagd het geweld in krachtige bewoordingen te veroordelen, de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken dit ook te doen en als EU-voorzitter dienovereenkomstige uitspraken voor te stellen aan de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken. Tevens werd gevraagd om een actieve opstelling ten aanzien van het zoeken naar een vreedzame oplossing, zoals de Minsk groep van de OVSE reeds jaren tracht te bereiken, maar door Azerbeidzjan tot nog toe systematisch wordt afgewezen.

 

Bij de overhandiging van de petitie werd door de delegatie gewezen op enkele punten die vaak vergeten worden in deze zaak, zoals dat van bezetting geen sprake is, als het om een gebied gaat waar Armeniërs reeds millennia wonen. Ook werd gewezen op de toedracht van het conflict, waarbij de bevolking van Nagorno-Karabach als autonoom gebied, oblast, conform de bestaande Sovjet regelgeving rechtens en geweldloos zich los heeft gemaakt van Azerbeidzjan zodra dat land zich van de Sovjet Unie afscheidde, waarna het geweld van de Azeri kant losbarstte. Verder benadrukte de SAO op het extra gevaar dat veroorzaakt wordt door het feit dat Azerbeidzjan een ondemocratische staat is en ook gebruikt maakt van geradicaliseerde strijders als huurlingen.

 

De SAO vraagt voorts dat Nederland meer alert en actief optreedt tegen de  haatcampagnes van Turks- Azerbeidjaanse kant, die ook in Nederland tegen Armeniërs plaatsvinden.

 

Na afloop vond een ontmoeting met de Kamerleden plaats, waarbij een nadere uitwisseling plaatsvond over de achtergronden en oplossingen voor de gevaarlijke situatie in Nagorno-Karabach.