Persbericht n.a.v. uitspraken Erdogan op 23 april 2019

Naar aanleiding van de uitspraken op 23 april 2019 van de president van Turkije, de heer Erdogan, heeft het Nederlands-Armeens Comité voor Rechtvaardigheid en Democratie opgeroepen tot een respons van de minister van Buitenlandse zaken, in lijn met de democratische en humanistische normen en waarden van Nederland en het Westen.

Om een goed beeld te schetsen van de boodschap van de uitspraken van president Erdogan en diens impact willen wij de minister wijzen op één van zijn vele ongepaste uitspraken waarin de onschuldige slachtoffers de Armeense Genocide neergezet worden als “leden van Armeense bendes en aanhangers”. Met deze benoeming bagatelliseert president Erdogan de anderhalf miljoen onschuldige slachtoffers en rechtvaardigt hij de genocidale en uitgedachte misdaden van het Ottomaanse Rijk door de deportaties neer te zetten als noodzakelijk en volkomen passend.

Daarnaast probeert president Erdogan de laatste jaren een religieus aspect toe te voegen aan zijn ontkenningspolitiek. Naast het feit dat geen enkele religieuze groep genocides en massamoorden justificeert, tracht Erdogan hiermee verschillende religieuze groepen tegenover elkaar te zetten. Dit is eveneens een zeer kwalijke ontwikkeling van zijn ontkenningspolitiek en draagt niet bij aan een vreedzame oplossing.

Deze zeer schokkende en misplaatste uitspraken zijn karakteristiek voor de inmiddels eeuwenoude ontkenningspolitiek van Turkije. Samen met het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting van journalisten, inwoners van Turkije en Turkse staatsburgers overal ter wereld betreft de Armeense Genocide is dit een evident teken van het feit dat president Erdogan na al die jaren niet is afgeweken van zijn politieke agenda, het ontkennen, bagatelliseren en in zekere mate rechtvaardigen van de Armeense Genocide waarmee niet alleen een historische gebeurtenis in haar geheel ontkend wordt maar tevens de nazaten van een eeuwenoud volk keer op keer geconfronteerd worden met ontkenning van hun geschiedenis.

Wij roepen de minister van Buitenlandse zaken de heer Blok op om deze gevaarlijke uitspraken op een passende wijze te beantwoorden. Naast het feit dat het Nederlandse parlement de Armeense Genocide al erkend heeft dragen dit soort uitspraken en het continueren van de ontkenningspolitiek niet bij aan verzoening. Integendeel, dit soort uitspraken schaden de gezette stappen en tonen wederom aan dat president Erdogan een wolf is in schaapskleren die geen enkele stap zet die in samenspraak is met de Europese normen en waarden. President Erdogan blijft vasthouden aan zijn ontkenningspolitiek en drijft hiermee volkeren en religieuze groepen verder uit elkaar in een tijd waarin wereldwijde verzoening tussen verschillende groeperingen de enige gepaste koers is.