Persbericht moties Armeense genocide Tweede Kamer

Den Haag, 22 februari 2018 – De Tweede Kamer heeft vandaag twee moties van Kamerlid van ChristenUnie Joël Voordewind aangenomen met 142 tegen 3 stemmen. Eén motie spreekt een expliciete erkenning door de Tweede Kamer uit van de Armeense genocide. De andere motie vraagt de regering dit jaar, en voorts bij elk lustrum, een minister naar de Armeense hoofdstad Jerevan te sturen om op 24 april de herdenkingsplechtigheden van de Armeense genocide aldaar bij te wonen.

Alle partijen stemden voor de moties, behalve de fractie Denk van Turkse Nederlanders.

Over de invulling van de motie over het bijwonen van de herdenking in Jerevan, zal het kabinet nog nader spreken en een brief sturen aan de Tweede Kamer.

Ook het Kamerlid van de PVV Raymond de Roon diende een motie in, inhoudende dat de regering niet langer van “kwestie van de Armeense genocide” zou moeten spreken, maar van de “Armeense genocide”. Deze motie haalde het niet, omdat de coalitiepartijen tegenstemden, evenals PvdA en Denk. Vóór deze motie stemden zeven partijen: PVV, SP, SGP, Groenlinks, 50+, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie.

De Minister, vóór haar ministerschap een hoge VN functionaris, toonde zich zeer betrokken bij de Armeniërs, waarvan zij er in haar loopbaan velen had leren kennen. Ook heeft zij eerder herdenkingen meegemaakt.

Desondanks verdedigde zij het regeringsstandpunt, dat gesproken dient te worden van “kwestie van de Armeense genocide”. De Armeense genocide voldoet volgens het kabinet niet aan de drie criteria van de Nederlandse regering om deze als “genocide” te benoemen, zoals een bindende uitspraak van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een uitspraak van een internationaal gerechts- of strafhof en eenduidige conclusies volgend uit wetenschappelijk onderzoek. Dit kabinetsstandpunt is, naar zeggen van het kabinet, alleen van toepassing op “lopende gebeurtenssen”, maar historischegebeurtenissen als de Armeense genocide worden er derhalve evenzeer aan getoetst. Tijdens het debat was een groep Armeniërs op de tribune aanwezig. Twee personen werden verwijderd omdat op hun kleding de tekst “Erken Armeense Genocide” zichtbaar was.

Reactie Armeense organisaties: De Samenwerkende Armeense Organisaties zijn blij met de expliciete erkenning door het Parlement en de komst van een Nederlandse minister naar Jerevan op 24 april om de herdenkingsplechtigheid bij te wonen, hetgeen een impliciete erkenning door de Nederlandse regering inhoudt .Echter zullen de Samenwerkende Armeense Organisaties erop blijven aandringen, dat ook de regering op zo kort mogelijke termijn tot expliciete erkenning over gaat, en onomwonden van de “Armeense genocide” zal spreken.

Samenwerkende Armeense Organisaties