Armeense Genocide

Historische achtergrond

De Armeense genocide is een reeks bloedbaden in de periode 1894-1920, toen meer dan 1,5 miljoen Armeniërs op brute wijze werden afgeslacht. Het Ottomaanse rijk was een multinationale staat waarvan Abdul Hamid II de heerser was tussen 1876-1908. In de jaren 1894-1896 voerde het Ottomaanse Rijk onder leiding van Sultan Abdul Hamid II een reeks bloedbaden uit tegen Armeniërs. De meeste doden werden geregistreerd in 1895 met een schatting van 300.000. In 1908 werd de regering van Abdul Hamid II omvergeworpen door een groep reformisten, genaamd de Jong Turken, die formeel bekend stond als het Comité van Eenheid en Vooruitgang (CUP). De bloedbaden werden voortgezet door de Jonge Turken die van plan waren het Ottomaanse rijk te “Turkificeren”. In de periode 1915-1918 werd een beleid gevoerd om de christelijke Armeniërs te elimineren. In 1914 was het begin van de Eerste Wereldoorlog de perfecte gelegenheid voor de Jonge Turken om de Armeense bevolking voorgoed uit te roeien. 24 april 1915 staat wereldwijd bekend als de herdenkingsdatum van de Armeense genocide vanwege het feit dat honderden (ongeveer 235-270) Armeense intellectuelen, politieke figuren, gemeenschaps- en religieuze leiders werden gearresteerd en vervolgens werden vermoord op die specifieke nacht. De opdracht daartoe is gegeven door de minister van Binnenlandse Zaken, Talaat Pasha. Zodra de elite van de gemeenschap was geëxecuteerd, werden gewone Armeniërs met geweld uit hun huizen gehaald en op wrede dodenmarsen naar de Syrische woestijn gestuurd. Tijdens het ‘Turkificatie’-proces werden Armeense vrouwen en kinderen verkracht, ontvoerd en bekeerd tot de islam, ook werden zij aan Turkse families gegeven en tot slavernij gedwongen. Armeense religieuze, culturele en educatieve instellingen en eigendommen werden door de Turkse staat toegeëigend en vernield. De islamitische bevolking vestigde zich in de regio’s die voorheen door Armeniërs werden bewoond. De laatste reeks bloedbaden vond plaats tijdens de ineenstorting van het Ottomaanse rijk in het begin van 1920. In 1922 werden Armeniërs weggevaagd uit hun historische thuisland.

Het verslag van de Armeense genocide herstelbetalingen studiegroep

Deze onafhankelijke studie werd aanvankelijk mogelijk gemaakt door een subsidie ​​van de ARF-Dashnaktsutyun. De Armenian Genocide Reparations Study Group (AGRSG) spreekt grote waardering uit naar George Aghjayan voor het dienen als adviseur met betrekking tot de analyse van financiële herstelmaatregelen in deel 8 van dit rapport. De AGRSG is dank verschuldigd aan Nayiri Arzoumanian voor haar onschatbare tekstredactie. De AGRSG bedankt Ambassadeur John Evans en Drs. Levon Chorbajian, Susan Karamanian, Antranig Kasbarian, Asbed Kotchikian, Roger Smith, Ernesto Verdeja en Margaret Urban Walker, die elk waardevolle opmerkingen gaven over het concept van het rapport. Hoewel de AGRSG geprobeerd heeft de vele suggesties van deze commentatoren op te nemen en geprobeerd heeft het rapport te verbeteren om hun inzichtelijke kritiek te adresseren, vallen alle tekortkomingen van het rapport onder de verantwoordelijkheid van de AGRSG. De ingenomen standpunten en naar voren gebrachte perspectieven zijn die van de AGRSG-leden, en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de ARF-Dashnaktsutyun of een van de commentatoren van het concept.